News


တခါသံုး GSM ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ား စမ္းသပ္ေရာင္းခ်မည္    
http://www.mizzimaburmese.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။  
ေသာၾကာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 05 2008 14:38 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ GSM လက္ကိုင္ဖုန္း နံပါတ္တပါတည္း ပါရွိသည့္ ႀကိဳတင္ေငြေခ်ကဒ္မ်ားကို ယခုလအတြင္း စတင္စမ္းသပ္ ေရာင္းခ်သြားျခင္းျဖင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ အရဲစြန္႔ေျခလွမ္း လွမ္းလိုက္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္ sim card တခုပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ကိုင္ဖုန္း Hand set ရွိလွ်င္ ထိုနံပါတ္ကို တယ္လီဖုန္းအတြင္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္၍ရမည့္ GSM ဆင္းကဒ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးတုိင္း ျပင္ဦးလြင္အနီးရွိ ရတနာပံု အိုင္တီစီျပပဲြတြင္ Central Marketing Co.Ltd က ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ကိုယ္စားလွယ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

FEC ၁၀ ႏွင့္ ၂၀ တန္ဖိုးရွိ GSM ဖုန္း ႀကိဳတင္ေငြေခ်ကဒ္ ႏွစ္မ်ဳိးကို စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ ၃ လ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ ကုိစိုင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပပဲြတြင္ ကဒ္ တစ္ေသာင္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ အိုင္တီအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

FEC 10 တန္ ကဒ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သက္တမ္းမွာ စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္မွ ရက္သတၱ ၂ ပတ္ႏွင့္ FEC 20 တန္မွာ တလျဖစ္သည္။ ကဒ္၀ယ္ယူရာ၌ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ပတ္(စ)ပို႔ ျပရမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါက မွတ္ပံုတင္ျပ၍ ၀ယ္ယူရမည္။

ေခၚဆိုခ က်သင့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ျပည္တြင္း တယူနစ္လွ်င္ FEC 00.30 ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေခၚဆိုႏႈန္းထားမွာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမဆို တယူနစ္လွ်င္ ေဒၚလာ FEC 1.50 က်ခံရမည္ျဖစ္ကာ ဖုန္းလက္ခံ ေျပာဆိုႏႈန္းကို ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကိုပါ တမိနစ္လွ်င္ FEC 00.05 အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ SMS စာတိုလည္း ေပးပို႔/လက္ခံႏိုင္ၿပီး အ၀င္အထြက္လွ်င္ FEC 00.05 ေပးေဆာင္ရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကို ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကသာလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ငွားရမ္းေပးျခင္းျဖစ္ေသာ GSM မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း (နံပါတ္) ေပါက္ေစ်းမွာ က်ပ္ေငြ ၁၅ သိန္းခြဲျဖစ္ၿပီး ျပင္ပေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းမွာမူ အနည္းဆံုး က်ပ္ေငြ ၁၇ သိန္းျဖစ္သည္။

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့၍ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ နီးစပ္သူမ်ားမွ ထုတ္ကာ ျပန္ေရာင္းစား၍ ရသည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ SMS စနစ္ကိုလည္း ျပည္ပႏွင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို ပိတ္ထားၿပီး ျပည္တြင္းေပးပို႔ခ်က္ကိုမူ ထိန္းခ်ဳပ္စိစစ္ထားသည္။


STI Education မွ Certified Ethical Hacking သင္တန္းပို႔ခ်မည္

ယခုအခါ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ယက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ပိုမိုသံုးစြဲလာၾကရပါသည္။ သို႔ပါ၍ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နည္းပညာရပ္ေပၚတြင္ အဓိက အားထား၍ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ IT အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွာလည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ နည္းပညာရပ္မ်ား မျပတ္ဆည္းပူး၍ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားၾကားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၾကိဳးစား လုုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္လာသူမ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ျပန္လည္ခုခံကာကြယ္ျခင္း (Ethical Hacking) နည္းပညာရပ္မ်ား ေရပန္းစားလာပါသည္။ Ethical Hacking ဆိုသည္မွာ မိမိစီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္အား ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား၏ ေဘးမွကာကြယ္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ယက္နည္းပညာျဖင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားမထိခုိက္ေစရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းက်င့္၀တ္ညီ IT ပညာရွင္ (Ethical Hacker) မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိ၏စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္း၏ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါသည္။ ယင္းသင္တန္းသည္ IT Security officer, auditor, security professional, site administrator, Network Engineer, computer architect, Solution provider မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါ၀င္စားေသာ IT ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။
ယင္းသင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားသည္ IT လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အေျခခံရွိျပီးေသာ IT ပညာေလ့လာသူမ်ား ပိုမိုတတ္ကၽြမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ မိမိကြန္ယက္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္အ ရာမ်ားကိုသိရွိေအာင္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး Windows ႏွင့္ Linux စနစ္ (၂) မ်ိဳးလံုး ပါ၀င္မည္္ျဖစ္သည္။ Network infrastructure မ်ားစစ္ေဆးပံု၊ firewall policy မ်ားခ်မွတ္ပံု၊ ၾကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ Malware မ်ားျဖစ္သည့္ virus မ်ား၊ worm မ်ား၊ Trojan horses မ်ား၊ spyware မ်ား၊ Rootkit မ်ား၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာကြယ္ရန္ အခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းေနာက္ ကြန္ယက္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သူရွိမရွိ စစ္ေဆးပံု နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားလံုျခံဳမႈဆုိင္ရာစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲရမည့္ ပံုစံတုိ႔ကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားရန္ျဖစ္သည္။သင္တန္း၌ အဓိက Power point မ်ား၊ Live demonstration မ်ား၊ လက္ေတြ႔ျပနာေျဖရွင္းပံုစာမ်ား၊ နက္နဲသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို စာေတြ႔ႏွင့္ လက္ေတြ႔ (၂)မ်ိဳးလံုးကို ယင္းလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ၀ါရင့္ပညာရွင္မ်ားမွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသင္တန္းျပီးဆံုးပါက EC Council ၏ Certified Ethical Hacker စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ အသင့္ျပင္ ဆင္ျပီး ျဖစ္ပါမည္။ သင္ၾကားရာ၌ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီသည့္ ဥပေဒေဘာင္တြင္း ကာကြယ္ျခင္းကိုသာ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနႏွင့္ သင္တန္းအပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သင္တန္း၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္တန္းေက်ာင္းတည္ရွိရာ-အမွတ္ ၃၇၇၊ အထက္ေရႊဘံုသာလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္။ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၇)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လႈိင္ေကာလိပ္၊ လႈိင္ျမိဳ႔နယ္။ ဖုန္း- 507046/48 , 507151/52, 250056,700273

 ၀ါသနာကို ဦးစြာသိရန္ႀကိဳးစားပါဟု ေက်ာင္းတက္မည့္သူႏွင့္ မိဘကိုပါတုိက္တြန္း

ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသားသမီးမ်ား၏ ၀ါသနာႏွင့္ ေမြးရာပါကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ေစရန္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက အၾကံျပဳသည္။
“ အခုေနာက္ပိုင္း ျပည္ပမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ဖို႔ လာစံုစမ္းတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ ၀ါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈကို မိဘတခ်ဳိ႕ ဦးစားေပးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘက ကိုယ့္သားသမီး ဘာကိုစိတ္၀င္စား ၀ါသနာပါသလဲဆိုတာ မသိသလို ေက်ာင္းသားကလည္း ကိုယ္ဘာ၀ါသနာပါလို႔ ပါမွန္းမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္ ” ဟု ျပည္ပ ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား၏ ၀ါသနာႏွင့္ ေမြးရာပါစြမ္းရည္မ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားလာေစရန္ သားသမီးမ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ စာအုပ္စာေပမ်ား ဖတ္႐ႈေစျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္၍ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မွ်ေ၀ေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။
ယခင္က ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ျပည္ပတြင္ ပညာသြားေရာက္သင္ယူရာ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသာ သြားေရာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္လူငယ္မ်ားကိုလည္း ၎တို႔မိဘမ်ားက ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေစလႊတ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လြဲမွားမႈမရွိေစရန္ ၎တို႔၏ ၀ါသနာႏွင့္ ေမြးရာပါအရည္အခ်င္းမ်ားကို အခ်ိန္္မီသိရွိရန္ အေရးႀကီးလာေၾကာင္း ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အၾကံျပဳသည္။

27.11.08
Source:
7 Day News Journal
Smart phone book ကို အေျပာင္းအေရႊ႔ လုပ္ႏိုင္ေသာေဆာ့ဖ္၀ဲ
Mobile


Smart phone အတြင္း၌ရွိ ေသာ ဖုန္းစနစ္မ်ားကို အျခားဖုန္း သို႔ wi-fi စနစ္၊ bluetooth စနစ္ တို႔မွ ခ်ိတ္ဆက္၍ပို႔ႏိုင္ေသာ software တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခၚဆုိသူ ေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီ software က လြယ္ကူၿပီးလ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Smart phone book ထဲမွာရွိတဲ့ မည္မွ် ထည့္ႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား ျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳက္သေလာက္အ ေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳႏိုင္သည္။ ၎င္းအ တြက္ အခ်ိန္ကိုျမန္ျမန္ပို႔လႊတ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ ၎င္း software မွဖုန္းေခၚ ဆုိေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ေခၚဆုိမႈကိုလက္ခံစဥ္ျဖစ္ေစ မိမိ ဖုန္း၏ phone book အတြင္းသို႔ နာမည္၊ ကုမၸဏီနာမည္၊ ၎င္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ႐ိုက္သြင္းၿပီး မွတ္သားထားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ internet ခ်ိတ္ ဆက္ထားပါက smart phone book အတြင္းမွ email မွတစ္ဆင့္ outlook express ကိုလွမ္း၍ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး email လည္းပို႔ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္း software ကိုထည့္သြင္းလိုသူမ်ားအတြက္ Nokia ႏွင့္ Sony Ericsson ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ LG ဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ႏိုင္သည္။ အမ်ားစုမွာ Nokia ဖုန္းမ်ားအ တြက္ ပို၍သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္သည္။ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ
Posted on Oct 09 08 - 03:44 PM |

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ ထိပ္တန္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တစ္ခုအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားအၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ျမန္မာပုိင္နက္အတြင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒါကာ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသြားသည္။ ထိုအစီအမံအား ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အစိုးရက ယခင္ကတည္းက တင္ျပထားခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုလက္မွတ္ ေရးထိုးမႈကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ လိုက္ပါသြားေသာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းသီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ အမ္တာမင္တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သေဘာတူညီမႈအရ စီမံကိန္းမွရရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပမာဏ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ အႀကံေပးအရာရွိ အမ္တာမင္းက အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရဘက္မွ လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ႏွစ္ခန့္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆို ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အနီးတြင္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္ထား သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။Monday, 01 September 2008

အင္တာနက္ထဲက ရွာေဖြရရွိထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကို လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေခၚယူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ့္ Firefox extension တစ္ခုကို ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သိရပါတယ္။ WebMynd  လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီ extension  ဟာ မိမိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈထားတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မွတ္သားသိမ္းဆည္း ေပးထားမယ့္အျပင္ Google ထဲ ရွာေဖြထားမႈေတြကို history ထဲ ေပါင္းထည့္ျခင္း၊ Delicious bookmark ထဲ ေပါင္းထည့္ျခင္းတို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆို ထားပါတယ္။

၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ခ်င္းစီအလိုက္မွတ္သားသိမ္းဆည္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ photo browser  လို မ်ဳိး timeline view  တစ္ခုထည့္ သြင္းခ်ေပးထားတာေၾကာင့္ ဘယ္ အခ်ိန္က ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ တယ္ ဆုိတာကို မွန္းဆကာ Reel viewာ နဲ႔ ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ WebMynd ထဲမွာ မွတ္သားသိမ္း ဆည္းထားမႈမျပဳေစလိုတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြရွိပါကလည္း extension menu  ထဲမွာ သတ္မွတ္ေပးထားႏိုင္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီ WebMynd ကေန ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို မွတ္သားဖို႔အတြက္ မီလီစကၠန္႔ ၁၀၀ ကေန ၂၀၀ အ တြင္းသာ ၾကာျမင့္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့သမွ် ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကို ေပါင္း စပ္မွတ္သားေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Delicious bookmark ေတြနဲ႔လည္း ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ အ ေရာက္မွာေတာ့ WebMynd ကို Yahoo BOSS ရွာေဖြမႈရလဒ္ေတြ နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးၿပီး Googleး နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးထားတာေတြကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးသားသူေတြက ဆိုထားၾကပါတယ္။ WebMynd ကို တဲြဖက္တည္ေထာင္ခဲ့သူ James Brady က ၎င္းတို႔အေနနဲ႔ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Web history ကို တစ္လထက္ ပိုမိုသိမ္း ဆည္းထားႏိုင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္ေတြ ထပ္မံထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ အခေပး၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကိုလည္း ေပးသြားႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္း လည္း ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

 


Monday, 01 September 2008
ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း (MCIA)  သို႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ပါမစ္ ရွိ႐ံုျဖင့္ အသင္း၀င္အျဖစ္၀င္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ပါမစ္ ရွိမွသာ ျမန္ႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း ရွင္အသင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရာမွ ယခုအခါ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ပါမစ္ရွိ႐ံုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ““ကုမၸဏီတစ္ခု ပါမစ္က်ဖုိ႔ တိတိက်က် စစ္ေဆးေတာ့ လုပ္ငန္းေသးလုပ္ကုိင္သူေတြအေနနဲ႔ လုိင္စင္က်ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေသး လုပ္ကိုင္ေနသူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ ယခုလုိေျပာင္းလဲ လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ၎မွပင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ MCIA မွ ႀကီးမွဳဴးက်င္းပေသာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ျပသႏုိင္ျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာက်င္းပေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ပ်ဴတာျပပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရျခင္းစသျဖင့္ အက်ဳိးေက်း ဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏုိင္သည္။
နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆံုးရံုးမွဳတန္ဖိုး အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ


ရန္ကုန္၊ ေမ-၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူေနအထူအထပ္ဆံုး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ငါးခုကို တစ္နာရီ လွ်င္ ေလတိုက္ႏွဳန္း မိုင္ ၁၂၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ ျဖတ္သန္းတိုတ္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းၾကီးေၾကာင့္ အေသ၊ အေပ်ာက္ႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမွဳမွာ သမိုင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱာရယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမွဳမ်ားထဲ၌ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုး သတင္းရရွိေသာသတင္းမ်ားအရ ဘိုကေလးျမိဳ႔နယ္ အတြင္း မွာပင္ ေသဆံုးဦးေရ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိျပီး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ႏွစ္တိုင္းတြင္ ေသဆံုး သူစုစုေပါင္း ၃,၉၃၉ ဦး ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ယခင္က လူအေသ၊ အေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ စစ္ေတြႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ မုန္တိုင္းထက္ပင္ ေသေပ်ာက္မွဳ ပိုမ်ားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

7Day News မွာ ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္


အေမရိကန္ USS Essex နဲ ့ ျပင္သစ္ စစ္သေဘာၤ ရိကၡာေဆး၀ါးေတြနဲ ့ေရာက္ေတာ့မယ္    အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS Essex သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာၿပီး ျပင္သစ္ေရတပ္သေဘၤာတစ္စီးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆီသို႔ စားေရရိကၡာေဆး၀ါးပစၥည္း ၁၅၀၀ တန္ တင္ေဆာင္ကာ ထြက္ခြာ လာပါၿပီ။
    စစ္အစိုးရဆီကို ေပးမွာမဟုတ္ပဲ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားထံကို တိုက္ရိုက္ အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
www.kohtun.co.cc ......Login
 
Username:
Password:
Advertisement
 
Download Myanmar Font
 
Myanmar Zawgyi-One Font

GTalk Myanmar Add-in Download

NOD32 AntiVirus 3.0.566

BitDefender 10 Aniti-Virus Download

Kaspersky Anti-Virus 7.0.1.321

GTalks Always Idle

iRepairMan

UltraSurf8.8

Revelation

MYSM

ေရးခ်င္တာေရးဖို႔
 
 
Today, there have been 32 visitors (47 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
kohtun©Copyright 1999-2008