International News


 
Monday, 21 July 2008
 

ICANNအခုတေလာမွာ Domain  names  ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အရင္လုိ တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ မထားေတာ့ဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ အမည္ေတြ ယူဖို႔ ခြင့္ျပဳ လာၾကတာေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ ၎ကိစၥ  အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈေတြ လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အင္တာနက္အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးျဖစ္တဲ့ ICANN ဟာၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္မ်ားအတြင္းကပဲ top level domain names  ေတြလုိ႔ေခၚၾက တဲ့ .com.uk  စတဲ့နာမည္ေက်ာ္ေတြ အေပၚ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္စြာ သတ္မွတ္ထားမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ဒီဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြအရအခုအခါမွာလူေတြဟာ မိမိတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ဆုိက္လိပ္စာေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္နာမည္ နဲ႔သံုးႏုိင္ၾကေတာ့မွာျဖစ္သလုိ၊ကိုယ့္ ရဲ႕ပင္ကိုယ္နာမည္ရင္းေတြနဲ႔ လည္း domain names  ေတြဖန္တီးႏုိင္ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

Top level domain name  ဆုိ တာဘာလဲ။

Top level domain name  (TLD)  ဆုိတာဟာကိုယ့္ရဲ႕ Web adress႕ မွာေနာက္ဆံုးအစက္က ေလး။ိသအ ၿပီးတဲ့ေနာက္ရွိတဲ့ အရာ ကိုေခၚတာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ဥပမာ .com ? .org ? .net  စသည္ျဖင့္ ရွိေနတာေလ။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား အတြင္းကေတာ့ TLD  အသစ္ေတြ ကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာ .big ? .mobi ?  ၿပီးေတာ့ .asia  စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့အဲဒါ ေတြရဲ႕ႀကီးထြားမႈကို ICANN  က Domain names  မ်ားအေၾကာင္း ေရာ္ရီဆယ္လင္ဂ်ဳန္းနဲ့ ေဆြးေႏြးၾကည္႕ျခင္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန္႔သတ္ ထားဆဲပါ။

ခင္ဗ်ားေရာဘယ္လုိရထားလဲ။

TLD  ေတြကို registries  လုိ႔ ေခၚၾကတဲ့ဟာေတြနဲ႔တည္ေထာင္ လည္ပတ္ေနတာပါ။ ဥပမာ .com  ကို verisign  နဲ႔လည္ပတ္ေနတယ္။ တကယ္လု႔ိ ႈခေညည ရဲ႕စီမံကိန္းဟာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကတဆင့္ သြား မယ္ဆုိသူတုိ႔ဟာ ဒိုမိန္းအသစ္ေတြ ကိုရႏုိင္မယ့္ နည္းပညာပိုင္းအရည္ အေသြးရွိေၾကာင္းျပရပါလိမ့္မယ္။သူ တုိ႔ဟာသင့္ေတာ္တဲ့ေငြေၾကးပမာဏ ကိုလည္းေပးရမွာပါ။

(domain names  အသစ္ ေတြကို) ဘယ္သူေတြက လုိခ်င္ေန တာပါလဲ။

နယူးေယာ့စ္ကအဖြဲ႕တဖြဲ႕ ဟာ .nyc  ကိုလုိခ်င္ေနၿပီအျခား ၿမိဳ႕ ေတာ္ေတြကလည္းဒီလမ္းလုိက္လာ ၾကတယ္။ ကုမၸဏီေတြ၊ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ သူ တုိ႔ရဲ႕ brands  ေတြကိုျမႇင့္တင္ဖုိ႔ domains  ေတြလုိခ်င္ေနၾကတယ္။ အျခားစိတ္ကူးမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ .smith  လို၊ .jones  လိုမ်ိဳး လူသန္း ေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ေစ်းကြက္ကိစၥလုပ္ ႏုိင္ဖို႔စဥ္းစားၾကတာေတြလဲပါတယ္။

ဒါဆုိ .xxx  လုိ႔ေပးရင္ဘာျဖစ္ မလဲ။

xxx  ဆုိတဲ့ domain  အတြက္ ကေတာ့ content  ပါတဲ့ဆုိက္ေတြ မွာ ဖိအားရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ အုပ္စုေတြက စဥ္းစားတာကေတာ့ ဒါဟာကေလးေတြဆီကေန မလုိ အပ္တဲ့အရာေတြကိုဖယ္ရွားဖို႔အ သံုး၀င္တဲ့နည္း လု႔ိေတြးၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ porn sites  ေတြ ဟာအဲဒီဒိုမိန္းကိုသံုးတာေရွာင္သင့္ တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ Icann။ ဟာအ ေျခခံအားျဖင့္ .xxx  သံုးတာကိုျငင္း ပယ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အခု အခ်ိန္မွာေတာ့မီးစိမ္းျပ ေလာက္ပါ ၿပီ။

ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား နဲ႔ေရာ Domain name  တစ္ ခုယူလုိ႔ရႏုိင္မလား။

လက္ရွိမွာေတာ့ Domain  ေတြအားလံုးကို ေရာမအကၡရာနဲ႔ ေရးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႈခေညည ရဲ႕ စီမံ ကိန္းမွာအျခားဘာသာအကၡရာနဲ႔ domain names  အသစ္ေတြေရးဖို႔ ခြင့္ျပဳေကာင္းျပဳသြားမွာပါ။ ဒါ့ ေၾကာင့္ web adress  ေတြမွာတ ႐ုတ္အကၡရာသို႔မဟုတ္အာရဘီအ ကၡရာနဲ႔ေရးထားတာေတြေပၚလာ ႏုိင္ပါတယ္။

downside  ဆိုတာဘာလဲ

“အားလံုးအတြက္အခမဲ့” freefor- all  ဆုိတာေကာင္းတဲ့ အရာ လုိ႔ဘယ္သူကမွ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေန မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ domain  အသစ္ ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ .big့ လုိ၊ .mobi၊ လုိမ်ိဳးေတြဟာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈနည္း ေနေသးၿပီး၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္ပိုင္ရွင္ အ မ်ားစုဟာ .com  ဒါမွမဟုတ္ Country code  ျဖစ္တဲ့ (ဥပမာ uk ဆုိ ရင္ co.uk ) တုိ႔ကိုပဲေ႐ြးခ်ယ္ ေနၾက ဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ 'domainers'  လို႔ ေခၚၾကတ့ဲ domain names  ေတြ မွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ 'Cybersquatters'  လို႔ ေခၚၾကတဲ့တန္ဖုိး ႀကီးတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ name ေတြကိုပိုင္တဲ့ သူေတြဟာ ဒါကိုအခြင့္အေရးႀကီး တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကမွာပါ။ တန္ဖိုးႀကီး brands  ေတြ ရွိၾကတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကေတာ့ ေငြကုန္ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ် domains names  ေတြကို လုိက္ ၀ယ္ေနရမွာ ေၾကာက္ ေနၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီေစ်းကြက္ကို လြတ္လပ္ေအာင္လုပ္ လုိက္တာကေန နည္းနည္းပဲ သူတို႔ရိတ္သိမ္းႏုိင္မွာ စိုးလုိ႔ေပါ့ေလ။

www.kohtun.co.cc ......Login
 
Username:
Password:
Advertisement
 
Download Myanmar Font
 
Myanmar Zawgyi-One Font

GTalk Myanmar Add-in Download

NOD32 AntiVirus 3.0.566

BitDefender 10 Aniti-Virus Download

Kaspersky Anti-Virus 7.0.1.321

GTalks Always Idle

iRepairMan

UltraSurf8.8

Revelation

MYSM

ေရးခ်င္တာေရးဖို႔
 
 
Today, there have been 32 visitors (58 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
kohtun©Copyright 1999-2008